Breaking News

မြင့်အောင်သန့် - မျှော်လေတိုင်း

မျှော်လေတိုင်း

မြင့်အောင်သန့်

(မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၂၀


No Vote

Go Vote

ဂျိုး( ချိုး) အရုပ်။

စစ်အာဏာ ရှင်သန်ခွင့်မရအောင်

(ပြည်သူ့အားနဲ့)

အမြစ်မချန်

မောင်းထုတ်။ ။ 

၁၊ ၈၊ ၂၀၂၀